e-accountant

Korrekt regnskap til rett tid

og rett pris er vårt motto.


Bransjeløsninger er spesialløsninger for en bransje. Vi integrerer slike løsninger med bedriftens regnskapssystem og kan på denne måten oppnå store fordeler både i form av

at bedrifter sparer og forenkler sine administrative rutiner, får bedre oversikt over sine oppdrag, får ut kundefakturaene raskere og forbedrer bunnlinjen.


 Vi har bransjeløsninger for:

* malere

* elektrobedrifter

* håndverkere

* renholdsbedrifter

*r evisorer, regnskapsførere og konsulenter


Ta kontakt med oss for mer informasjon