e-accountant

Korrekt regnskap til rett tid

og rett pris er vårt motto.


e-accountant - din online regnskapsfører med tilfredshetsgaranti

Pakken din online regnskapsfører er en regnskapspakke for de som har orden og oversikt.  Du skanner bilagene og andre nødvendige data som f.eks kontoutskrift fra bank og vi leverer deg et komplett og dokumentert regnskap.  Vi lærer deg selvsagt å skanne bilagene og du kan selvsagt kontakte oss pr telefon, epost eller skype dersom noe er uklart. 

For å kunne holde prisene så lave som mulig*, har vi i e-accountant delt inn i antall bilag samt at vi tar tillegg for enkelte ting.  Dette er ting som noen har behov for mens andre ikke har behov:
Antall bilag pr år   < 200                                    kr    890,00 pr mnd                             kr   9.500,00 pr år

Antall bilag pr år   < 300                                    kr 1.300,00 pr mnd                             kr 14.000,00 pr år

Antall bilag pr år   < 400                                     kr 1.490,00 pr mnd                            kr 16.000,00 pr år


Tillegg for følgende:

Merverdiavgiftsoppgaver                                  kr 500,00 pr oppgave

Lønnsinnberetning                                            kr 500,00 pr ansatt

Årsregnskap                                                       kr 1.990,00 

Skattepapirer                                                     kr 1.990,00 pr 

( gjelder ikke privat selvangivelse )

2 timers gjennomgang med 

regnskapsfører pr mnd                                      kr 600,00 pr mnd


Alle priser er ex mva

* Prisen forutsetter at alt regnskapsmateriale leveres som avtalt og er fullstendig.  Det legges til grunn maksimum 3 transaksjoner pr bilag, normalt er det 2 transaksjoner pr bilag.  Bedrifter med mye reiseregninger o.l. som krever manuell oppfølging, be om konkret pris.

Pris pr år gjelder for de som fører regnskapet kun en gang pr år.


For bedrifter med mer enn 400 bilag anbefaler vi produktet:

Din online regnskapsavdeling, se egen presentasjon.