e-accountant

Korrekt regnskap til rett tid

og rett pris er vårt motto.


Fakturer raskt

Leverer du varer eller tjenester på kreditt bør du skrive ut faktura så raskt som mulig etter levering. Kan det skape problemer for bedriften hvis én slik kunde lar være å gjøre opp for seg, feks ved å gå konkurs? 

Det er viktig å få inn pengene raskt. Dårlige faktureringsrutiner kan føre til at man ganske enkelt glemmer å fakturere leveranser. 

Skriv ut faktura så snart som mulig etter at varen/tjenesten er levert. Det aller beste vil være at fakturaen skrives ut samme dag som leveringen skjer. 

Når en faktura er forfalt, bør du umiddelbart sende purring. Jo raskere du er til å kreve inn fakturabeløpet, jo større sannsynlighet er det for at du lykkes


Vi kan tilby rutiner for rask fakturering:

  • du fakturerer selv ved å bruke vårt online fakturaprogram som er integrert med regnskapssystem    slik at fakturaene kommer automatisk inn i ditt regnskap, se Uni24 Faktura
  • du registrerer ordre og levering via Uni24 og vi sender fakturaen for deg
  • effektive purrerutiner