e-accountant

Korrekt regnskap til rett tid

og rett pris er vårt motto.


Fagområdet lønn og personal er meget viktig for de aller fleste bedrifter og krever både kompetanse og nøyaktighet.
Vår lønnssystemer og tjenester oppfyller de krav som myndighetene har til lønnsregistrering, utbetaling og rapportering. Vi vet hvordan lønn skal håndteres, fra ansettelsesavtale og skattekort på hver ansatt frem til fortløpende utsendelse av lønnsslipper til lønnsrapportering i det nye systemet som kalles A-ordningen med innrapportering til myndighetene hver måned.
Lønnsområdet innbefatter også reiseoppgjør og andre kostnadsrefusjoner.