e-accountant

Korrekt regnskap til rett tid

og rett pris er vårt motto.




Statsautorisert revisor Finn Heggdal 


fokuserer på å levere relevante revisjons- og rådgivningstjenester til det lokale næringslivet på Nord-Vestlandet samt kunder som kan betjenes online.


Finn Heggdal har som partner i KPMG og BDO samt i egen revisjonsvirksomhet en betydelig erfaring innenfor revisjon og rådgivning.  Han har erfaring både med internasjonal revisjon og med revisjon av små og mellomstore bedrifter som betjener det lokale markedet.


Hans motto er kostnadseffektiv revisjon og rådgivning til det lokale næringslivet i Møre og Romsdal samt kunder som kan betjenes online.


Du finner mer info om vår revisjonsvirksomhet her:


www.revisorheggdal.com