e-accountant

Korrekt regnskap til rett tid

og rett pris er vårt motto.


Hva kan vi gjøre for at du skal lykkes.

Klikk her for å redigere tFørst og fremst skal vi sørge for at regnskapet ditt føres ryddig og korrekt slik at det gir deg som ansvarlig korrekt grunnlag for å fatte nødvendige beslutninger.   Vi deler for ordens skyld våre tilleggstjenester inn i 

Tjenester for å forbedre din drift.

Ekstratjenester

Benchmarking - sammenlign din bedrift med bransjenormer eller                                   andre bedrifter i samme bransje


Identifikasjon av mulige lønnsomhetsforbedringer


Budsjett og likviditetsstyring


Styrerapportering
Utarbeide årsregnskap


Utarbeide skattepapirer


Utarbeide budsjetter og avviksrapporter


Utarbeide merverdiavgiftsoppgaver


Utarbeide lønns- og trekkdata